Svensk honung av högsta kvalitet

Landskapshonung levererar alltid svensk honung av högsta kvalitet, producerad av biodlare från olika delar av vårt land. Vi är mycket stolta över vår svenska honung, mycket arbete läggs ned på att få en honung med bästa smak och kvalitet.

Vår honung Köp honung