Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /www/webvol12/uk/vm3gdzdgkcpnnts/landskapshonung.se/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /www/webvol12/uk/vm3gdzdgkcpnnts/landskapshonung.se/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862
Våra medlemmar – Svensk Landskapshonung

Våra medlemmar är utspridda över hela Sverige

Vi är stolta över att ha en sådan stor utbredning av medlemmar i vårt land. Våra bin pollinerar hundratusentals blommor varje år och bidrar därmed till ökad mångfald och växtlighet i våra landskap. Dessutom får vi många olika sorters honung då den varieras med floran.

Rune Axelsson

Runes bigårdar finns utspridda utefter en lång sträcka på ostkusten från Blekinge upp mot Västervik. Det stora antalet soltimmar på ostkusten ger ofta utslag i stora honungsskördar. I kustområdet dominerar dragväxter som maskros, hallon och vitklöver. De närliggande smålandsskogarna bidrar ofta med mjölkört samt en del ljunghonung. Rune arbetar med ca 300 bisamhällen och har byggt ett nytt honungshus för slungning och tappning.

Sjoketorp 1471 
572 91 Oskarshamn
tel 0491-66044

Lars Hedlund

Lars har sin biodling på norra Gotland. Ett landskap med en egen karaktär av sol, vind och hällmarker ger också lite annorlunda dragväxter som tulkört, blåeld och backtimjan. Lars Hedlund har arbetat med bin under många år, för närvarande är det ca 600 bisamhällen som får hans omvårdnad. Biodlingen drivs under namnet Gotlandshonung.

Graute Hejnum
620 33 TINGSTÄDE 
tel 0498-32061 

lars@gotlandshonung.se
www.gotlandshonung.se

Erik Henningsson

Erik har sina bigårdar söder om Kristinehamn mot gränsen till Västergötland. Dominerande dragväxter är hallon, mjölkört, lind, maskros, klöver och raps. Erik driver biodlingen under namnet – Sommersta Lantbruk. För närvarande omfattar biodlingen ca 200 samhällen. Många av bigårdarna är placerade på Värmlands Säbys marker, som har egna naturreservat och även gränsar mot andra.

Sommersta Gård
681 92 Kristinehamn
tel 070-5382030

sommersta@hotmail.com

Östen Härdell

Östen har sin biodling i kanten av den Östgötska slätten på gränsen mot skogsområdena i söder. Att oljeväxterna är dominerande dragväxt är givet även om denna odling under senare år minskat i omfattning. Övriga väsentliga drag är hallon och lind. Biodlingen omfattar ca 200 bisamhällen. Östen driver biodlingen under namnet H.W.s Bigårdar.

Brotorps Skola, 
614 92 Söderköping
Telefon: 0121-24046

Lars Höglund

Lars har sina bin i både Ångermanland och Medelpads kustland – södra delen av Höga Kusten. Landskapet i området är kuperat och småbrutet. Jämfört med sina kollegor i söder saknar Lars raps som dragväxt. Det är stor mångfald av olika blommor i området men de dominerade dragen i området är från vilda blommor som sälg, maskros, hallon och mjölkört. Antalet bisamhällen har minskat de sista åren, från 800 till 400, detta på grund av att björn angriper bisamhällena. Lars driver biodlingen under namnet MittBi.

Landtjärn 124
871 92 Härnösand
Telefon: 076-847 10 86
lars.hoglund@mittbi.se
www.mittbi.se
 

Håkan Lantz

Håkan håller till i Nybygget ca en mil väster om Mjölby. Här gäller det Östgötska biodlingens regler med mycket stora öppna fält och enstaka små skogar som vindskydd. Draget som bina flyger på är mest oljeväxter men i alla åker- och vägkanter liksom i skogar och diken hittar bina en mer varierad flora. Linden ger också stora bidrag till honungsskörden. Håkan arbetar med ca 400 bisamhällen.

Nybygget
595 95 Mjölby
Telefon: 0142-13560
lantzbiodling@telia.com

Dan Levin

Dan bor i Björnlunda, 75 km sydväst om Stockholm, med familj och drygt 350 bisamhällen. Det småbrutna landskapet mellan Östersjön och Mälaren ger bina många varierande nektarkällor, från hasselns och videns blomning under tidig vår, till den intensiva ljungblomningen i augusti. Vitklöver, hallon, lind och oljeväxter är de dominerande nektarkällorna under högsommaren. Detta resulterar i en mycket smakrik honung. Biodlingen bedrivs under namnet, Björnlunda Honung.

Hagvägen 4
640 50 Björnlunda
Telefon: 0158-20165
dan@bjornlundahonung.se
www.bjornlundahonung.se

Håkan Nilsson

Håkan har merparten av sina 250 bikupor i Kalmarområdet, från kusten och inåt skogarna. Bina samlar här nektar från bland annat oljeväxter, hallon, lind och ljung. Håkan har varit anställd biodlare under ett flertal säsonger, både i Sverige och internationellt, och har under senare år utökat sin egen biodling. Företaget drivs under namnet Håkan Biodlare.

Maglestensvägen 32 
290 34 Fjälkinge
Telefon: 0702-88 35 97

Lars Pettersson

Lars driver ett stort biodlingsföretag, med åtta anställda som tillsammans sköter företagets olika grenar.

  • Redskapsförsäljning
  • Vaxvalsning
  • Snickeri
  • Biodling
  • Honungstappning
  • Honungsförmedling
  • Rensning av vax och ramar

Torstensbyn 14
661 94 Säffle
Telefon: 0533-63111
www.lpsbiodling.se

William Rosenlund

Willes bigårdar är utspridda i västra Blekinge där det är stor variaton på dragväxter i både skog och öppna fält. Viktiga drag är bland annat maskros, hallon, raps och lind. Wille driver företaget Wanna Bee Your Honey tillsammans med sin sambo och idag har de ca 300 samhällen.

Strömmavägen 28 
374 32 Karlshamn
Phone: 070-456 31 55
www.wanna-bee.se
NPW.Rosenlund@gmail.com

Carl-George Lie

Carl Georg har sin biodlingsverksamhet belägen utanför Ängelholm och bisamhällena är utspridda i nordvästra Skåne och Halland.

I dessa trakter av öppna åkermarker och beteshagar är några av de många dragväxterna rapps, maskrosor, hallon, klöver och ljung.

Utbildningen inom biodling har Carl Georg fått genom studier på Nya Zeeland samt anställning i bland annat England.

Företaget Carl Georg driver heter Agreb och innehar idag ca 500 bisamhällen men den långsiktiga planen är att skala upp.

Log in with your credentials

Forgot your details?